Stenby Samfällighetsförening

Stenby samfällighetsförening


Alla boende i Stenby ingår i Stenby samfällighetsförening.

Föreningan består av ett hyresfastighetsbolag ( Victoria Park )

Två stycken bostadsrättsföreningar ( BRF Mineralen ) och ( BRF Ädelstenen )

Det ingår även 40 st äganderätter ( småhus enheter )

En förskola ( British mini )

Ett gruppboende ( Eskilstuna kommun ).


Stenby SFF förvaltar ca 70000 m² mark som består av gator, cykelbanor,

gräsytor, gårdar mm.


Stenby SFF står för skötsel och underhåll av alla förråd, garage, tvättstugor,

gårdslokaler, lekplatser, all belysning i området är också SFF kostnad och

ansvar. Skötsel av grönytor, Soprum, Grovsoprum, mm..


SFF högsta beslutande organ är årsstämman som brukar hållas i Maj månad.

Stämman där alla juridiska medlemmar (Ägare av andelsfastigheter i SFF )

kan deltaga utser en styrelse som sköter det rullande arbetet i SFF.

Styrelsen består av representanter från Victoria Park, båda BRF föreningarna

och ägande.

Styrelsen har ca 10-11 möten om året.