Stenby Samfällighetsförening

Välkommen till Stenby samfällighetsförening


Med anledning av den nya pandemilagen!

Eftersom den nya pandemilagen även omfattar föreningslokaler så gäller

den våra samlingslokaler så från och med 10/1-2021 och tills vidare så

är det inte tillåtet att vistas mer än 8 personer samtidigt i lokalerna.

Samfällighetens uppmaning är att tänka över om man överhuvudtaget 

ska träffas i grupp, där gäller eget ansvar.


Laddstolpar för elbilar.

Samfälligheten försöker att hitta en lösning för att på sikt kunna möta upp det 

ökade behovet av att kunna ladda elfordon.

Just nu sätter tyvärr byråkratiska regler stopp för det.

Vi har kontakt med lantmäteriet och berörda myndigheter men just nu är det 

tyvärr omöjligt att sätta upp laddstolpar både ute och i garage.


För mer info läs denna länk.


 


Parkering.

24-timmarsregeln kommer att tilläppas strikt mot avställda fordon som kommer att få kontrollavgift så tätt som reglerna tillåter. 


Elfast.

Det mesta inom SFF sköts av Elfast som är vår huvud entreprenör.