Stenby Samfällighetsförening

Samlingslokalerna.


Varje gård har en gemensam samlingslokal som boende får låna.

Lokalen är allas gemensamma ansvar och när man lånar lokalen

så ska man vara rädd om lokal och inventarier.


Det finns öppet wifi i lokalen.


Rökning är självklart förbjuden inomhus.

Hänsyn ska visas till övriga grannar på gården så att man inte stör någon.


Det finns möbler för ca 25-30 personer i lokalerna ( bord & stolar )

I övrigt så är det gården själv som ansvarar för vad som finns i lokalen.


För att låna lokalen så bokar man en ledig tid på listan som finns vid bokningen

i tvättstugan.


Endast boende för låna lokalen och ingen andrahands utlåning får ske.

Man ska naturligtvis städa och göra rent efter sig när man lånat lokalen.

Ytterst ansvarig är den/de personer som står på hyreskontraktet eller som ägare

av den lägenhet som lånat nyckeln.


Nyckeln finns hos gårdsrådet.

Gårdråden ansvarar för att den som lånar nyckeln är boende inom SFF och  att

det är en vuxen person ur hushållet som är ansvarig.

I övrigt så är det den som lånar lokalen som är ansvarig och kan bli ersättningskyldig vid skadegörelse.

Gårdsråden ska besiktiga lokalens skick och städning när nyckeln lämnas tillbaks.