Stenby Samfällighetsförening

Styrelsen.


Styrelsen består av representanter från alla boendeformer, Victoria Park,

BRF Mineralen, BRF Ädelstenen, Ägande.


Victoria Park.

Ordinarie ledamot (1)   Oscar Stenberg         KONTAKT               


Ordinarie ledamot (2)   Robert Fahlin             KONTAKT


Suppleant.                    Vakant                


BRF Mineralen.

Ordinarie ledamot          Kent Johansson        KONTAKT     

( ordförande )

Suppleant                      Camilla Jarinder        KONTAKT


BRF Ädelstenen.

Ordinarie ledamot         Teresia Kullander      KONTAKT

( Sekreterare )

Suppleant                     Hans Olsson             KONTAKT


Ägande.

Ordinarie ledamot         Eva Edwall                KONTAKT

( Ekonomi ansvarig )               

Suppleant                      Lena Berg                 KONTAKT