Styrelsen.


Styrelsen består av representanter från alla boendeformer, Victoria Park,

BRF Mineralen, BRF Ädelstenen, Ägande.


Victoria Park.

Ordinarie ledamot (1)    Vakant                   


Ordinarie ledamot (2)    Vakant


Suppleant.                     Gun Björk                  KONTAKT


BRF Mineralen.

Ordinarie ledamot          Kent Johansson        KONTAKT     

( ordförande )

Suppleant                      Camilla Jarinder        KONTAKT


BRF Ädelstenen.

Ordinarie ledamot         Vakant

( Sekreterare )

Suppleant                      Teresia Kullander      KONTAKT


Ägande.

Ordinarie ledamot         Eva Edwall                KONTAKT

( Ekonomi ansvarig )               

Suppleant                      Lena Berg                 KONTAKT

Stenby Samfällighetsförening