Stenby Samfällighetsförening

Löv & Ris.


Information om plats och tid för uppställning av container.

Vi kommer att använda oss av container för löv och ris med fasta veckor

på våren och hösten.


Det är förbjudet att dumpa löv och ris på andra platserän i container märk för ändamålet


Våren gäller dessa veckor en vecka per gård.

Sandsten/Kalksten/Täljsten            vecka 15

Gnejs/Granit                                   vecka 16

Kvarts/Glimmer/Fältspat                vecka 17

Smaragd/Diamant/Safir/Rubin       vecka 18

Hösten gäller dessa veckor en vecka per gård.

Smaragd/Diamant/Safir/Rubin       vecka 36

Kvarts/Glimmer/Fältspat                vecka 37

Gnejs/Granit                                   vecka 38

Sandsten/Kalksten/Täljsten           vecka 39