Stenby Samfällighetsförening

Varje gård har ett soprum.


I soprummen har vi kärlsortering för,


  • Plast förpackningar ( inget annat av plast )
  • Pappers förpackningar
  • Matrester
  • Färgat glas
  • Ofärgat glas
  • Metallförpackningar ( inget annat av metall )
  • Övrigt hushålls avfall.
  • Trädgårdsavfall ( brunt kärl ) endast för gräs och mindre växter 

Batterier kan lämnas på ICA Stenby

Miljöfarligt avfall får man själv kasta på någon av kommunens återvinningstationer

Tänk på att sortera rätt och inte skräpa ner i soprummen, det leder till kostnader

som vi alla får vara med att betala.


Vi har även grovsoprum här i Stenby, för information se separat flik.


För sorteringsgiude av sopor klicka på EEM logo.