Stenby Samfällighetsförening

Det finns 12 st tvättstugor, en på varje gård.


Tvättstugorna är bara tillåtna att använda för hushåll boende inom Stenby SFF.

Man för endast tvätta sin egen tvätt.

Om man hyr ut sin bostad i andra hand så mister man själv nyttjanderätten till

tvättstugan, nyttjanderätten tillhör den boende.


Man bokar tid i tvättstugan med sin bokningscylinder på bokningstavlan som

sitter uppsatt i farstun till tvättstugan.

Man får högst boka 10 pass per månad och man får endast boka ett pass åt

gången, pågående tvättpass måste avslutas helt innan nytt pass kan bokas.

Tvättpassen är indeladet i fyra pass om fyra timmar var med start kl 06.00

Sista tvättpasset ska vara avslutat kl 22.00. Övrig tid är tvättning förbjuden..


Om man inte påbörjar sitt tvättpass senast inom en timme från det att bokat

pass börjar så anses passet förbrukat och passet kan bokas av annan. boende.


Naturligtvis så ska man städa och göra rent efter sig så att nästa kan påbörja

sitt tvättpass direkt.


Vid förlust av sin bokningscylinder vänder man sig till SFF för en ny till en

kostnad av 300:-.


Ange namn och adress med nr, bor du i loftgångshus ange även lägenhets nr


                                   Tydliga och bra instruktioner om hur man ska använda utrustningen finns i

tvättstugorna och dessa skötselråd måste följas.


Felanmälan på tvättutrustning, tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp görs till

Kyl & Tvätt service övriga fel anmäls till Elfast.


Tel, 016-144430

Mail: info@kylotvatt.se               

                             

Tel, 016-5417700

Mail: info@elfast.se