Stenby Samfällighetsförening

Parkering.


Vi har fri parkering för boende inom samfälligheten.

Parkering för endast ske på markerade P-platser.

Avställda fordon får inte parkeras på samfällighetens mark.


Grundregeln är 24-timmarsparkering, men den tillämpas inte annat än

vid uppenbar långtidsparkering.

Fordon på markerade platser får ej kontrollavgift om beslut inte tagits av styrelsen.

( Avställda fordon kan ges kontrollavgift oavsett om de står korrekt parkerade )

Släpfordon som husvagnar, flyttskåp etc, får bara ställas upp på parkeringplats under begränsad tid i samband med ex flytt, förberedels inför semester under

några dagar. ( hoppas sunt förnuft kan råda så regleringen inte måste bli precis.)


Kontrollavgift utfördas däremot till fordon som står felaktigt parkerat, på cykelbanor,

vändzoner, gångbanor, gårdar osv.


Parkering på gårdarna är förbjuden, men att stanna till med bilen

för att lasta i eller ur eller för annat ärende under några minuter är inte att

likna med parkering.


Uppställning av bilar under längre tid och körning i för hög hastighet på gårdarna är

ett problem som egentligen är väldigt enkelt att slippa om alla bjuder till.