Stenby Samfällighetsförening

Gårdsråd.


Tanken är att varje gård ska ha tre gårdsråd, helst ett från varje boendefrom,

ägande, BRF & hyresgäst.


Gårdsråden är sammankallade till gårdsmöten ( 2 st per år ).

Gårdråden håller också i samlingslokalen och har nycklar till den som kan lånas

då man bokat lokalen.

Protokoll från gårdsmöten måste skickas in via mail till styrelsen för att ersättning ska betalas ut till gården.


Gårdråden håller även i aktivitetsdagar, då gården utför olika arbeten tillsammans.

Inför gårdsdagar kanske olika material måste köpas in, hos vissa leverantörer har

vi möjlighet att handla mot faktura.Felanmälan klagomål och annat ska inte tas med gårdråden det tas med SFF

eller den som ska ha just den felanmälan.
Här finns mall att skriva ut för bokning av lokal

Informationsbrev som gårdsråd kan ge till nyinflyttade när man presenterar sig.

.


Behöver du hjälp med utskrift och laminering av skyltar maila oss.