Stenby Samfällighetsförening

Vi har tre grovsoprum i Stenby.


Grovsoprummen har öppet första helgfria Måndagen i varje månad följande tider.


Diamantgången     kl 17:00-18:00


Glimmergången     kl 18:15-19:15


Sandstensgången kl 19:30-20:30


Grovsoprummen bemannas av personal från Elfast och det vet och bestämmer

vad som är tillåtet och inte tillåtet att kasta i grovsoprummen.

Exempelvis byggsoppor och farligt avfall är inte tillåtet att slänga i grovsoprummen.