Stenby Samfällighetsförening

Stenby samfällighetsförening består av 12 stycken gårdar


Alla gårdar har en lekplats som besiktigas årligen enlig gällande regler inom EU.

Det finns ett gårdhus som inrymmer tvättstuga och en samlingslokal som boende

kan låna.


Gårdarna är bilfria.

Motorfordon ska framföras med största försiktighet på gårdarna och

parkering är ej tillåtet längre tid en för ex i och urlastning undantaget hantverkare

med behov av åtkomst till verktyg och maskiner i fordonet, fordon ska stå

så att de inte onödigt hindrar övriga som rör sig på gården.

All körning på gårdarna ska ske i krypfart för allas säkerhet.


Varje gård har ett eller flera gårdsråd som är den person man vänder sig

till för att låna lokalen, gårdråden är även sammankallande till gårdsmöten

och aktivitetsdagar.


På aktivitetsdagar är tanken att boende gemensamt ska hjälpas åt för

att sköta en viss del av underhåll på gården, så som målning och annat.

För dessa arbetsinsatser får gården en summa pengar att använda till

aktiviteter eller inköp till gårdslokalen.

Beslut om vad pengarna ska användas till måste tas gemensamt på ett

protokollfört gårdsmöte.


Lista på på de olika ersättningarna,